na
na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 517
Trước & đúng hạn: 517
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/03/2023 04:53:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN ĐỨC  - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Bà An Thị Thoan

Địa chỉ: xã An Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02202244624

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 5
Tất cả: 27,106